Residency Program Contact Information

Residency Program Director

Dr. Scott Mellender
Residency Program Director
Associate Professor
(P) 732 235-6631
(F) 732 235-5100
mellens1@rwjms.rutgers.edu

Residency Program Supervisor 
Doreen M. Stillwell
(P) 732-235-6631
(F) 732-235-5100
doreen.stillwell@rutgers.edu

Residency Program Assistant 
Kathy Idrissi
(P) 732-235-6153
(F) 732-235-6131
kathleen.idrissi@rutgers.edu